6 batalion logistyczny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

6 batalion logistyczny to najmłodsza jednostka w brygadzie, powołana Decyzją Nr PF-42/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 14.03.2011 roku.

Powstanie tego batalionu wiąże się z prowadzoną od kilku lat w Siłach Zbrojnych RP konsolidacją pododdziałów logistycznych.

Batalion po rozwinięciu przeznaczony jest do logistycznego zabezpieczenia jednostek brygady poprzez dostarczanie zaopatrzenia środków materiałowych, ewakuację i naprawy UiSW w swoim zakresie i poziomie odpowiedzialności.

Unikalnym w skali wojska pododdziałem znajdującym się w strukturze batalionu jest kompania zabezpieczenia desantowania. Kompania zapewnia przygotowanie spadochronów dla żołnierzy całej brygady, przygotowuje do zrzutu zasobniki towarowe i platformy desantowe oraz odpowiada za rozpoznanie i przygotowanie zrzutowisk i lądowisk dla wszystkich oddziałów brygady. Kompania posiada najnowocześniejszy w Wojsku Polskim warsztat remontu sprzętu spadochronowo-desantowego.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

6 batalion logistyczny
Głowackiego 11
30-901 Kraków
tel. 261134123
fax. 261134036
6blog.sekcjawychowawcza@ron.mil.pl

    
  • BIP