6 batalion logistyczny


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pozostałe

 

Szanowni Państwo,

 

informuję, że począwszy od nowego roku, Jednostka Wojskowa nr 4686 w m. Kraków wznawia postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 

Kandydaci zainteresowani służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji:

 

• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego (ważne 14 dni);

 

• książeczkę wojskową;

 

• dowód osobisty;

 

• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

 

• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

 

• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;

 

• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwo   kończenia kursu itp;

 

• maseczkę ochronną;

 

• rękawiczki jednorazowe;

 

• długopis.

 

 

 

Sprawy Organizacyjne:

 

Terminy kwalifikacji:

 

14 KWIECIEŃ

 

12 MAJA

 

09 CZERWCA

 

08 WRZESIEŃ

 

13 PAŹDZIERNIK

 

17 LISTOPAD

 

08 GRUDNIA         

 

• czas i miejsce stawiennictwa — godz. 08.00 przy biurze przepustek JW 4686, ul. Głowackiego 11;

 

• Maksymalnie 5 osób podczas kwalifikacji — wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 261-134-466.

 

Więcej informacji i szczegółów dotyczących naboru ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych pod nr tel:

 

261-134-466

 

261-134-920

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

6 batalion logistyczny 
Głowackiego 11
30-901 Kraków
tel. 261134123
fax. 261134036
6blog.sekcjawychowawcza@ron.mil.pl

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

6 batalion logistyczny
Głowackiego 11
30-901 Kraków
tel. 261134123
fax. 261134036
6blog.sekcjawychowawcza@ron.mil.pl

    
  • BIP