BIP
Mężownie zaufania

M±ż zaufania oficerów  - por. Katarzyna DROZDOWSKA (tel. 261-13-42-01) Sekcja Wychowawcza

Zastępca męża zaufania oficerów  -por. Marta GODYŃ (tel. 261-13-43-13) Pion Ochrony Informacji Niejawnych

M±ż zaufania podoficerów  - st. sierż. Paweł KALETA (tel. 261-13-43-48) Kompania remontowa

Zastępca męża zaufania podoficerów  - st. kpr. Łukasz OPYRCHAŁ (tel. 261-13-40-98) Kompania zaopatrzenia

M±ż zaufania szeregowych  - st. szer. Paweł WACŁAWIK (tel. 261-13-49-47) Pluton dowodzenia

Zastępca męża zaufania szeregowych  - st. szer. Mateusz NĘDZA (tel. 261-13-43-77) Kompania remontowa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych