BIP
Biuletyn informacji publicznej

Witamy na stronie

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
6 batalionu logistycznego

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 6blog jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu
resortu obrony narodowej.Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
       resortu obrony  narodowej;
 • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.
 •  

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Katalog stron wojskowych