BIP
Centrum Pomocy Rodzinie
Celem zapewnienia pomocy rodzinom żołnierzy biorących udział w wykonywaniu zadań mandatowych poza granicami państwa w 6 batalionie logistycznym powołano
Centrum Pomocy Rodzinie
w składzie:

Przewodniczący: - por. Katarzyna DROZDOWSKA
                     tel.  607-701-822;
Członkowie:      - st.chor. Grzegorz RUTKOWSKI
                     koordynator - tel.505-399-726;
                   - p. Inga FEDOROWICZ
                     psycholog - tel. 604-166-422;
                   - p. Magdalena ZAJĄC
                     referent finansowy-tel. 609-979-416;

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych