BIP
Kto jest kim

 DOWÓDCAhttp://www.6blog.wp.mil.pl/plik/image/dowodca.jpg

ppłk mgr Grzegorz PRADEL urodził się 18 października 1963 r. w Proszówkach k. Bochni. W latach 1982 – 1986 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Po promocji na podporucznika został skierowany do służby w szeregach 6 Brygady Powietrzno - Desantowej gdzie rozpoczął służbę w 6 batalionie desantowo szturmowym w Niepołomicach, pełnił tam obowiązki szefa służby żywnościowej, a następnie szefa sekcji materiałowej. W 1995 roku został przeniesiony do Dowództwa 6 Brygady Desantowo - Szturmowej, gdzie pełnił kolejno obowiązki starszego oficera wydziału logistyki, oficera sekcji logistyki kończąc na szefie sekcji planowania logistyki. W 2006 roku został skierowany do służby w BiH w ramach PKW EUFOR, gdzie pełnił obowiązki szefa sekcji – zastępcy dowódcy NSE. W międzyczasie ukończył studia magisterskie w AE na kierunku zarządzanie i marketing oraz studia podyplomowe na tej samej uczelni na kierunku systemy logistyczne przedsiębiorstw. W 2008 roku ukończył kurs dla dowódców batalionów w AON. Od 16 sierpnia 2011roku ppłk Grzegorz PRADEL jest dowódcą 6blog.

 

 

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY / SZEF SZTABU 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych