BIP
Kto jest kim

 DOWÓDCAhttp://www.6blog.wp.mil.pl/plik/image/dowodca.jpg

ppłk mgr Grzegorz PRADEL urodził się 18 października 1963 r. w Proszówkach k. Bochni. W latach 1982 – 1986 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Po promocji na podporucznika został skierowany do służby w szeregach 6 Brygady Powietrzno - Desantowej gdzie rozpoczął służbę w 6 batalionie desantowo szturmowym w Niepołomicach, pełnił tam obowiązki szefa służby żywnościowej, a następnie szefa sekcji materiałowej. W 1995 roku został przeniesiony do Dowództwa 6 Brygady Desantowo - Szturmowej, gdzie pełnił kolejno obowiązki starszego oficera wydziału logistyki, oficera sekcji logistyki kończąc na szefie sekcji planowania logistyki. W 2006 roku został skierowany do służby w BiH w ramach PKW EUFOR, gdzie pełnił obowiązki szefa sekcji – zastępcy dowódcy NSE. W międzyczasie ukończył studia magisterskie w AE na kierunku zarządzanie i marketing oraz studia podyplomowe na tej samej uczelni na kierunku systemy logistyczne przedsiębiorstw. W 2008 roku ukończył kurs dla dowódców batalionów w AON. Od 16 sierpnia 2011roku ppłk Grzegorz PRADEL jest dowódcą 6blog.

 

 

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY / SZEF SZTABU 

 http://www.6blog.wp.mil.pl/plik/image/08.07.2015/11111.jpg

mjr mgr inż. Andrzej SIOŁA urodził się 18 marca 1970 roku w Przegini (woj. Małopolskie). Służbę wojskową rozpoczął w 1998 roku w  Zegrzu na stanowisku dowódca plutonu łączności. Od 2000 roku pełnił służbę wojskową w 6 batalionie desantowo-szturmowym w  Niepołomicach, później został przeniesiony do  Gliwic jako dowódca plutonu szturmowego, następnie po zmianie etatu batalionu został przeniesiony do 5 pułku dowodzenia w Krakowie na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii - dowódca 1 plutonu łączności 1 batalionu dowodzenia. W tym czasie był wielokrotnie wyróżniany przez dowódcę batalionu a także dowódcę pułku. W 2004 roku został przeniesiony do 16 batalionu powietrznodesantowego na stanowisko dowódcy plutonu szturmowego 1 kompanii szturmowej, a następnie oficera sekcji operacyjnej S-3 16 bpd. Rok później został przeniesiony do 6 batalionu dowodzenia na stanowisko oficera sekcji S-1 ds. gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz awansowany na stopień porucznika gdzie został wielokrotnie wyróżniany. W 2007 roku zostaje wyznaczony na stanowisko oficera sekcji operacyjnej S-3 ds. gotowości bojowej i mobilizacji w Dowództwie 6 Brygady Desantowo-Szturmowej i awansowany do stopnia kapitana gdzie pełni służbę do 2015r. mjr Andrzej SIOŁA posiada tytuł skoczka spadochronowego oraz ukończył również wiele innych kursów specjalistycznych wśród których wymienić można m.in. Powietrzny Punkt Dowodzenia (PPD) w 2003r. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a także Wyższy Kurs Taktyczno-Operacyjny na Akademii Obrony Narodowej w 2013r. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci . Zainteresowania to zbieranie znaczków pocztowych oraz podróże po kraju (szczególnie zwiedzanie zamków i warowni) oraz wycieczki górskie, a także  pszczelarstwo uprawiane jako hobby.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych