BIP
Aktualności
Wojskowe Odznaki Sprawności Fizycznej.
20.11.2018
Dowódca wyróżnił żołnierzy 6 blog.

Wczoraj, podczas porannego rozprowadzenia Dowódca ppłk Grzegorz PAŁASZ wręczył żołnierzom Wojskowe Odznaki Sprawności Fizycznej. Jedynym ale i koniecznym warunkiem otrzymania takiej odznaki jest doskonała sprawność fizyczna, którą nasi dzielni spadochroniarze zaprezentowali podczas rocznego egzaminu ze sprawności fizycznej. Następnie Dowódca mianował na kolejny stopień wojskowy kpr. Kingę GÓRKĘ, która zasiliła grono podoficerów w naszym batalionie.

Zdjęcia: st. sierż. Artur ORAWCZYK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych