BIP
Aktualności
Podoficer i Szeregowy Roku 2018
19.10.2018
Podoficerowie i mężowie zaufania w wyniku przeprowadzonego głosowania postanowili nadać tytuły honorowe Podoficera Roku 2018 i Szeregowego Roku 2018r.

W 6 batalionie logistycznym podczas kolejnego spotkania środowiskowego podoficerów zawodowych oraz mężów zaufania korpusu podoficerów i szeregowych, wybrano podoficera i szeregowego roku. Spotkanie to zorganizował starszy podoficer dowództwa batalionu st. chor. szt. Grzegorz RUTKOWSKI w dniu 15.10.2018r. - podoficerowie i mężowie zaufania w wyniku przeprowadzonego głosowania postanowili nadać tytuły  honorowe  „Podoficera Roku 2018  i  „Szeregowego Roku 2018”  naszej jednostki.

 Te zaszczytne i prestiżowe tytuły zostały nadane niżej wymienionym żołnierzom:
„Podoficer Roku 2018" - mł. chor. Jacek KĘPA


„Szeregowy Roku 2018” - st. szer. Karol PUCHAŁA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych