BIP
Aktualności
Dowódca 6 blog nadał Wojskowe Odznaki Strzeleckie.
05.03.2018
6 blog

Jak co poniedziałek cały stan osobowy spotyka się na rozprowadzeniu gdzie Dowódca ppłk Grzegorz PRADEL omawia zrealizowane zadania oraz przedstawia najważniejsze przedsięwzięcia na bieżący tydzień. Podczas zbiórki Dowódca 6 blog odznaczył 27 żołnierzy Wojskową Odznaką Strzelecką. Spadochroniarze, którzy otrzymali dzisiaj WOS osiągnęli wysoki poziom sprawności strzeleckiej w 2017r. oraz spełnili wymogi zawarte w Regulaminie Nadawania WOS.

st. szer. Żaneta Gajęcka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych