BIP
Aktualności
Weryfikacja Instruktorów Zrzutów Towarowych.
23.11.2017
6 blog

Wczoraj, 22 listopada 2017r. zakończyła się część praktyczna sesji egzaminacyjnej weryfikacji Instruktorów Zrzutów Towarowych. „Zriggowanych” (przygotowanych do zrzutu) zostało: cztery zasobniki systemowe CDS typu A-22 oraz dwie platformy desantowe typu V w wariancie podstawowym. Sprawdzian wiedzy i umiejętności praktycznych instruktorów tzw. tary ciężkiej odbywa się co trzy lata. W skład komisji egzaminacyjnej, pod przewodnictwem szefa Wydziału Spadochronowego Wojsk Aeromobilnych płk Macieja Jędraszczyka wchodzili również: oficer Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych oraz Powietrznodesantowych. Z naszego batalionu weryfikowało się dziewięciu instruktorów z pośród 16, którzy do niej przystąpili. Wszyscy posiadający uprawnienia IZT wyszkoleni byli w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych lub przez specjalistów z Hiszpani z Airbus Industry. To już druga taka sesja w naszym batalionie (ostatnia w 2014r.) z racji posiadania w swoim składzie etatowego pododdziału obsługi i eksploatacji tary ciężkiej (drugi pluton w kompani zab-des) oraz odpowiedniego sprzętu.

Tekst: st. chor. Marcin Bielecki, zdjęcia: st. szer. Żaneta Gajęcka


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych