BIP
Aktualności
Podoficer i Szeregowy Roku 2017 wybrany!!!
27.10.2017
6 blog

Podczas kolejnego  w trakcie funkcjonowania batalionu logistycznego  spotkania środowiskowego podoficerów zawodowych oraz mężów zaufania korpusu podoficerów i szeregowych, które zorganizował pomocnik Dowódcy batalionu ds. podoficerów st. chor. szt. Grzegorz RUTKOWSKI w dniu 26 października 2017 roku – podoficerowie, przedstawiciele korpusu szeregowych zawodowych i mężowie zaufania w wyniku przeprowadzonego głosowania postanowili nadać tytuły  honorowe  „Podoficera Roku 2017” 6 batalionu logistycznego i  „Szeregowego Roku 2017”  naszej jednostki.

Te zaszczytne i prestiżowe tytuły zostały nadane niżej wymienionym żołnierzom:

 

„Podoficer Roku 2017” –  chor. Sławomir GRZYB


„Szeregowy Roku 2017” – szer. Piotr BABIARZ

Panowie GRATULUJEMY!!!

 

 

 

st. chor. sztab. Grzegorz RUTKOWKI


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych